';

Zobaczcie koniecznie

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest O, kurczę Patryk Nowacki z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Mikołaja Reja 22/8, 50-354 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 8982158473, REGON 362895723.

2. Konkurs trwa od 25 listopada do 5 grudnia 2023 roku do godziny 23:59. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia 2023 na portalu Instagram oraz Facebook, a także w wiadomości prywatnej do laureata.

3. Konkurs jest przeprowadzony na terenie portalu Facebook oraz Instagram, na profilach www.facebook.com/okurczefotografia/ www.instagram.com/okurcze_fotografia/

4. W konkursie może brać udział tylko osoba pełnoletnia.

5. W konkursie może wziąć udział użytkownik, który w czasie między 25 listopada a 5 grudnia 2023 do godziny 23:59 spełni zadanie konkursowe, zostawiając komentarz pod postem konkursowym, a następnie przesłaniu w wiadomości prywatnej ulubionego zdjęcia autorstwa Organizatora z wyjaśnieniem, dlaczego jest tym ulubionym.

6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody Organizatorowi na publikację wybranego zdjęcia wraz z komentarzem – zarówno w mediach społecznościowych Organizatora, jak i na jego stronie internetowej oraz wszelkich innych nośnikach.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, które skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

8. Konkurs nie jest grą losową i nie jest powiązany z serwisem Facebook oraz Instagram.

9. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, Organizator wybierze jedno, które otrzyma nagrodę. Informacja o wygranej zostanie opublikowana na profilach organizatora na Facebooku i Instagramie 6 grudnia 2023.

10. Nagrodą w konkursie jest voucher na sesję zdjęciową (rodzinną, noworodkową, ciążową, kobiecą lub sesję pary) o wartości 700 zł. Voucher można przeznaczyć na sesję w domu zwycięzcy lub w plenerze. Voucher jest ważny przez 365 dni, od daty 01.01.2024 do 01.01.2025. Sesja organizowana jest na zasadach zawartych w regulaminie usług Organizatora. Link do regulaminu: okurcze.com/regulamin

11. Voucher zostanie wysłany na adres zwycięzcy lub do wskazanego przez niego Paczkomatu na koszt Organizatora.

12. Voucher może być udostępniony osobom trzecim, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do Organizatora.

13. Nagroda nie podlega wymianie na inną, ani na jej równowartość pieniężną.

14. Administratorem danych osobowych uczestników jest O kurczę Patryk Nowacki, z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Mikołaja Reja 22/8, posługującą się adresem e-mail: fotografia@okurcze.com.

15. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu przez O, kurczę Patryk Nowacki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr. 101, poz. 929 z późną.zm).

16. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a w szczególności do ich sprostowania czy usunięcia.

17. Podanie danych osobowych (adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagród.

18. Reklamacje można zgłaszać do 14 dni od zakończenia konkursu na adres e-mail organizatora: fotografia@okurcze.com.