';
DANE FIRMY

O Kurczę Patryk Nowacki
NIP 898-21-58-473
REGON 362895723
z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Mikołaja Reja 22/8, 50-354 Wrocław

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Będąc konsumentem macie prawo odstąpić od umowy zawartej w u nas w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszliście w posiadanie vouchera lub zamówionej usługi ( sesji zdjęciowej ). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musicie poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Oświadczenie możecie przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fotografia@okurcze.com

2. Możecie skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, abyście wysłali informację dotyczącą wykonania przysługującego Wam prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Wam wszystkie otrzymane od Was płatności, w tym koszty dostarczenia vouchera, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Waszej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Was użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiecie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

REKLAMACJE

1. Reklamacje Usług, możecie składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres fotografia@okurcze.com

2. Możecie złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać Wasze dane umożliwiające nawiązanie kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:

  1. osoby składającej reklamację, jako Klienta;
  2. usługę, której reklamacja dotyczy;
  3. zarzuty co do wskazanej usługi;
  4. okoliczności uzasadniające reklamację;
  5. ewentualne żądania związane ze złożoną reklamacją.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

6. O decyzji Usługodawcy zostaniecie powiadomieni pisemnie przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.